אתר המידע של CAP

שער היורו בחודש מרץ 2018 (03/2018)

לשימושכם, שערי היורו במרץ 2018 (03/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/03/2018 4.2509 שער היורו בתאריך 01/03/2018 הוא 4.2509
02/03/2018 4.2509 שער היורו בתאריך 02/03/2018 הוא 4.2509
03/03/2018 4.2509 שער היורו בתאריך 03/03/2018 הוא 4.2509
04/03/2018 4.2509 שער היורו בתאריך 04/03/2018 הוא 4.2509
05/03/2018 4.2509 שער היורו בתאריך 05/03/2018 הוא 4.2509
06/03/2018 4.292 שער היורו בתאריך 06/03/2018 הוא 4.292
07/03/2018 4.3014 שער היורו בתאריך 07/03/2018 הוא 4.3014
08/03/2018 4.2789 שער היורו בתאריך 08/03/2018 הוא 4.2789
09/03/2018 4.2521 שער היורו בתאריך 09/03/2018 הוא 4.2521
10/03/2018 4.2291 שער היורו בתאריך 10/03/2018 הוא 4.2291
11/03/2018 4.2291 שער היורו בתאריך 11/03/2018 הוא 4.2291
12/03/2018 4.2291 שער היורו בתאריך 12/03/2018 הוא 4.2291
13/03/2018 4.2507 שער היורו בתאריך 13/03/2018 הוא 4.2507
14/03/2018 4.2455 שער היורו בתאריך 14/03/2018 הוא 4.2455
15/03/2018 4.2423 שער היורו בתאריך 15/03/2018 הוא 4.2423
16/03/2018 4.2543 שער היורו בתאריך 16/03/2018 הוא 4.2543
17/03/2018 4.268 שער היורו בתאריך 17/03/2018 הוא 4.268
18/03/2018 4.268 שער היורו בתאריך 18/03/2018 הוא 4.268
19/03/2018 4.268 שער היורו בתאריך 19/03/2018 הוא 4.268
20/03/2018 4.2803 שער היורו בתאריך 20/03/2018 הוא 4.2803
21/03/2018 4.2916 שער היורו בתאריך 21/03/2018 הוא 4.2916
22/03/2018 4.2885 שער היורו בתאריך 22/03/2018 הוא 4.2885
23/03/2018 4.3025 שער היורו בתאריך 23/03/2018 הוא 4.3025
24/03/2018 4.3329 שער היורו בתאריך 24/03/2018 הוא 4.3329
25/03/2018 4.3329 שער היורו בתאריך 25/03/2018 הוא 4.3329
26/03/2018 4.3329 שער היורו בתאריך 26/03/2018 הוא 4.3329
27/03/2018 4.3258 שער היורו בתאריך 27/03/2018 הוא 4.3258
28/03/2018 4.3365 שער היורו בתאריך 28/03/2018 הוא 4.3365
29/03/2018 4.3288 שער היורו בתאריך 29/03/2018 הוא 4.3288
30/03/2018 4.3288 שער היורו בתאריך 30/03/2018 הוא 4.3288
31/03/2018 4.3288 שער היורו בתאריך 31/03/2018 הוא 4.3288
מעבר לשער היורו בחודש 04/2018 מעבר לשער היורו בחודש 02/2018

תגובות הגולשים