אתר המידע של CAP

שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש פברואר 2021 (02/2021)

לשימושכם, שערי הפלורין האנטילים ההולנדיים בפברואר 2021 (02/2021).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2021 1.8365 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 01/02/2021 הוא 1.8365
02/02/2021 1.8378 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 02/02/2021 הוא 1.8378
03/02/2021 1.8378 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 03/02/2021 הוא 1.8378
04/02/2021 1.8345 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 04/02/2021 הוא 1.8345
05/02/2021 1.8323 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 05/02/2021 הוא 1.8323
06/02/2021 1.8323 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 06/02/2021 הוא 1.8323
07/02/2021 1.8324 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 07/02/2021 הוא 1.8324
08/02/2021 1.8197 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 08/02/2021 הוא 1.8197
09/02/2021 1.81 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 09/02/2021 הוא 1.81
10/02/2021 1.8117 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 10/02/2021 הוא 1.8117
11/02/2021 1.8101 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 11/02/2021 הוא 1.8101
12/02/2021 1.8112 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 12/02/2021 הוא 1.8112
13/02/2021 1.8112 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 13/02/2021 הוא 1.8112
14/02/2021 1.8111 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 14/02/2021 הוא 1.8111
15/02/2021 1.8057 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 15/02/2021 הוא 1.8057
16/02/2021 1.8049 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 16/02/2021 הוא 1.8049
17/02/2021 1.8215 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 17/02/2021 הוא 1.8215
18/02/2021 1.8237 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 18/02/2021 הוא 1.8237
19/02/2021 1.8222 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 19/02/2021 הוא 1.8222
20/02/2021 1.8193 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 20/02/2021 הוא 1.8193
21/02/2021 1.8184 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 21/02/2021 הוא 1.8184
22/02/2021 1.8187 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 22/02/2021 הוא 1.8187
23/02/2021 1.8212 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 23/02/2021 הוא 1.8212
24/02/2021 1.8191 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 24/02/2021 הוא 1.8191
25/02/2021 1.8276 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 25/02/2021 הוא 1.8276
26/02/2021 1.8458 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 26/02/2021 הוא 1.8458
27/02/2021 1.8458 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 27/02/2021 הוא 1.8458
28/02/2021 1.8465 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 28/02/2021 הוא 1.8465
מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 03/2021 מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 01/2021

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.