אתר המידע של CAP

שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש דצמבר 2020 (12/2020)

לשימושכם, שערי הפלורין האנטילים ההולנדיים בדצמבר 2020 (12/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2020 1.8319 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 01/12/2020 הוא 1.8319
02/12/2020 1.8317 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 02/12/2020 הוא 1.8317
03/12/2020 1.8197 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 03/12/2020 הוא 1.8197
04/12/2020 1.8226 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 04/12/2020 הוא 1.8226
05/12/2020 1.8226 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 05/12/2020 הוא 1.8226
06/12/2020 1.8225 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 06/12/2020 הוא 1.8225
07/12/2020 1.8125 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 07/12/2020 הוא 1.8125
08/12/2020 1.817 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 08/12/2020 הוא 1.817
09/12/2020 1.8109 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 09/12/2020 הוא 1.8109
10/12/2020 1.8114 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 10/12/2020 הוא 1.8114
11/12/2020 1.8128 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 11/12/2020 הוא 1.8128
12/12/2020 1.8128 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 12/12/2020 הוא 1.8128
13/12/2020 1.8127 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 13/12/2020 הוא 1.8127
14/12/2020 1.816 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 14/12/2020 הוא 1.816
15/12/2020 1.8133 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 15/12/2020 הוא 1.8133
16/12/2020 1.8108 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 16/12/2020 הוא 1.8108
17/12/2020 1.8059 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 17/12/2020 הוא 1.8059
18/12/2020 1.8039 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 18/12/2020 הוא 1.8039
19/12/2020 1.8039 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 19/12/2020 הוא 1.8039
20/12/2020 1.8038 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 20/12/2020 הוא 1.8038
21/12/2020 1.8134 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 21/12/2020 הוא 1.8134
22/12/2020 1.7995 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 22/12/2020 הוא 1.7995
23/12/2020 1.7915 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 23/12/2020 הוא 1.7915
24/12/2020 1.7904 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 24/12/2020 הוא 1.7904
25/12/2020 1.793 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 25/12/2020 הוא 1.793
26/12/2020 1.793 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 26/12/2020 הוא 1.793
27/12/2020 1.7946 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 27/12/2020 הוא 1.7946
28/12/2020 1.7951 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 28/12/2020 הוא 1.7951
29/12/2020 1.7936 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 29/12/2020 הוא 1.7936
30/12/2020 1.7909 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 30/12/2020 הוא 1.7909
31/12/2020 1.7903 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 31/12/2020 הוא 1.7903
מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 01/2021 מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 11/2020

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.