אתר המידע של CAP

שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש מאי 2020 (05/2020)

לשימושכם, שערי הפלורין האנטילים ההולנדיים במאי 2020 (05/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2020 1.9674 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 01/05/2020 הוא 1.9674
02/05/2020 1.9674 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 02/05/2020 הוא 1.9674
03/05/2020 1.9672 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 03/05/2020 הוא 1.9672
04/05/2020 1.9642 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 04/05/2020 הוא 1.9642
05/05/2020 1.9594 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 05/05/2020 הוא 1.9594
06/05/2020 1.9579 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 06/05/2020 הוא 1.9579
07/05/2020 1.9573 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 07/05/2020 הוא 1.9573
08/05/2020 1.9534 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 08/05/2020 הוא 1.9534
09/05/2020 1.9534 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 09/05/2020 הוא 1.9534
10/05/2020 1.9537 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 10/05/2020 הוא 1.9537
11/05/2020 1.9554 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 11/05/2020 הוא 1.9554
12/05/2020 1.9574 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 12/05/2020 הוא 1.9574
13/05/2020 1.9648 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 13/05/2020 הוא 1.9648
14/05/2020 1.974 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 14/05/2020 הוא 1.974
15/05/2020 1.9717 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 15/05/2020 הוא 1.9717
16/05/2020 1.9717 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 16/05/2020 הוא 1.9717
17/05/2020 1.9713 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 17/05/2020 הוא 1.9713
18/05/2020 1.9652 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 18/05/2020 הוא 1.9652
19/05/2020 1.9556 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 19/05/2020 הוא 1.9556
20/05/2020 1.9516 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 20/05/2020 הוא 1.9516
21/05/2020 1.9592 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 21/05/2020 הוא 1.9592
22/05/2020 1.9681 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 22/05/2020 הוא 1.9681
23/05/2020 1.9681 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 23/05/2020 הוא 1.9681
24/05/2020 1.968 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 24/05/2020 הוא 1.968
25/05/2020 1.9652 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 25/05/2020 הוא 1.9652
26/05/2020 1.9542 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 26/05/2020 הוא 1.9542
27/05/2020 1.952 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 27/05/2020 הוא 1.952
28/05/2020 1.957 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 28/05/2020 הוא 1.957
29/05/2020 1.9524 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 29/05/2020 הוא 1.9524
30/05/2020 1.9524 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 30/05/2020 הוא 1.9524
31/05/2020 1.9521 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 31/05/2020 הוא 1.9521
מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 06/2020 מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 04/2020

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.