אתר המידע של CAP

שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש אוקטובר 2019 (10/2019)

לשימושכם, שערי הפלורין האנטילים ההולנדיים באוקטובר 2019 (10/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/10/2019 1.9905 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 01/10/2019 הוא 1.9905
02/10/2019 1.9968 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 02/10/2019 הוא 1.9968
03/10/2019 1.9943 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 03/10/2019 הוא 1.9943
04/10/2019 1.9815 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 04/10/2019 הוא 1.9815
05/10/2019 1.9808 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 05/10/2019 הוא 1.9808
06/10/2019 1.9808 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 06/10/2019 הוא 1.9808
07/10/2019 1.9999 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 07/10/2019 הוא 1.9999
08/10/2019 1.9985 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 08/10/2019 הוא 1.9985
09/10/2019 1.9971 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 09/10/2019 הוא 1.9971
10/10/2019 1.9994 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 10/10/2019 הוא 1.9994
11/10/2019 1.998 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 11/10/2019 הוא 1.998
12/10/2019 1.998 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 12/10/2019 הוא 1.998
13/10/2019 1.9972 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 13/10/2019 הוא 1.9972
14/10/2019 1.9998 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 14/10/2019 הוא 1.9998
15/10/2019 2.0039 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 15/10/2019 הוא 2.0039
16/10/2019 2.0137 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 16/10/2019 הוא 2.0137
17/10/2019 2.0184 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 17/10/2019 הוא 2.0184
18/10/2019 2.019 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 18/10/2019 הוא 2.019
19/10/2019 2.019 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 19/10/2019 הוא 2.019
20/10/2019 2.019 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 20/10/2019 הוא 2.019
21/10/2019 2.0177 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 21/10/2019 הוא 2.0177
22/10/2019 2.0131 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 22/10/2019 הוא 2.0131
23/10/2019 2.0113 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 23/10/2019 הוא 2.0113
24/10/2019 2.0133 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 24/10/2019 הוא 2.0133
25/10/2019 2.0144 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 25/10/2019 הוא 2.0144
26/10/2019 2.0144 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 26/10/2019 הוא 2.0144
27/10/2019 2.0144 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 27/10/2019 הוא 2.0144
28/10/2019 2.0135 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 28/10/2019 הוא 2.0135
29/10/2019 2.0092 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 29/10/2019 הוא 2.0092
30/10/2019 2.0218 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 30/10/2019 הוא 2.0218
31/10/2019 2.0314 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 31/10/2019 הוא 2.0314
מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 11/2019 מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 09/2019

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.