אתר המידע של CAP

שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש יולי 2019 (07/2019)

לשימושכם, שערי הפלורין האנטילים ההולנדיים ביולי 2019 (07/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/07/2019 1.8986 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 01/07/2019 הוא 1.8986
02/07/2019 1.9045 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 02/07/2019 הוא 1.9045
03/07/2019 1.9037 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 03/07/2019 הוא 1.9037
04/07/2019 1.9012 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 04/07/2019 הוא 1.9012
05/07/2019 1.9064 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 05/07/2019 הוא 1.9064
06/07/2019 1.9064 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 06/07/2019 הוא 1.9064
07/07/2019 1.9064 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 07/07/2019 הוא 1.9064
08/07/2019 1.9045 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 08/07/2019 הוא 1.9045
09/07/2019 1.9549 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 09/07/2019 הוא 1.9549
10/07/2019 1.9967 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 10/07/2019 הוא 1.9967
11/07/2019 1.9957 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 11/07/2019 הוא 1.9957
12/07/2019 1.9972 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 12/07/2019 הוא 1.9972
13/07/2019 1.9972 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 13/07/2019 הוא 1.9972
14/07/2019 1.9972 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 14/07/2019 הוא 1.9972
15/07/2019 1.988 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 15/07/2019 הוא 1.988
16/07/2019 1.9926 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 16/07/2019 הוא 1.9926
17/07/2019 1.9894 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 17/07/2019 הוא 1.9894
18/07/2019 1.9902 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 18/07/2019 הוא 1.9902
19/07/2019 1.9828 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 19/07/2019 הוא 1.9828
20/07/2019 1.982 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 20/07/2019 הוא 1.982
21/07/2019 1.982 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 21/07/2019 הוא 1.982
22/07/2019 1.9761 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 22/07/2019 הוא 1.9761
23/07/2019 1.9827 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 23/07/2019 הוא 1.9827
24/07/2019 1.9736 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 24/07/2019 הוא 1.9736
25/07/2019 1.9744 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 25/07/2019 הוא 1.9744
26/07/2019 1.9733 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 26/07/2019 הוא 1.9733
27/07/2019 1.9733 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 27/07/2019 הוא 1.9733
28/07/2019 1.9733 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 28/07/2019 הוא 1.9733
29/07/2019 1.9735 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 29/07/2019 הוא 1.9735
30/07/2019 1.9633 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 30/07/2019 הוא 1.9633
31/07/2019 1.9641 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 31/07/2019 הוא 1.9641
מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 08/2019 מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 06/2019

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.