אתר המידע של CAP

שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש נובמבר 2018 (11/2018)

לשימושכם, שערי הפלורין האנטילים ההולנדיים בנובמבר 2018 (11/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/11/2018 2.0859 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 01/11/2018 הוא 2.0859
02/11/2018 2.0824 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 02/11/2018 הוא 2.0824
03/11/2018 2.0824 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 03/11/2018 הוא 2.0824
04/11/2018 2.0824 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 04/11/2018 הוא 2.0824
05/11/2018 2.0777 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 05/11/2018 הוא 2.0777
06/11/2018 2.0781 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 06/11/2018 הוא 2.0781
07/11/2018 2.0644 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 07/11/2018 הוא 2.0644
08/11/2018 2.066 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 08/11/2018 הוא 2.066
09/11/2018 2.0699 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 09/11/2018 הוא 2.0699
10/11/2018 2.0699 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 10/11/2018 הוא 2.0699
11/11/2018 2.0699 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 11/11/2018 הוא 2.0699
12/11/2018 2.0828 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 12/11/2018 הוא 2.0828
13/11/2018 2.0806 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 13/11/2018 הוא 2.0806
14/11/2018 2.0815 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 14/11/2018 הוא 2.0815
15/11/2018 2.0907 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 15/11/2018 הוא 2.0907
16/11/2018 2.0871 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 16/11/2018 הוא 2.0871
17/11/2018 2.1042 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 17/11/2018 הוא 2.1042
18/11/2018 2.1042 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 18/11/2018 הוא 2.1042
19/11/2018 2.0865 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 19/11/2018 הוא 2.0865
20/11/2018 2.101 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 20/11/2018 הוא 2.101
21/11/2018 2.1009 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 21/11/2018 הוא 2.1009
22/11/2018 2.1054 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 22/11/2018 הוא 2.1054
23/11/2018 2.1051 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 23/11/2018 הוא 2.1051
24/11/2018 2.1033 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 24/11/2018 הוא 2.1033
25/11/2018 2.1033 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 25/11/2018 הוא 2.1033
26/11/2018 2.0919 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 26/11/2018 הוא 2.0919
27/11/2018 2.1044 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 27/11/2018 הוא 2.1044
28/11/2018 2.1042 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 28/11/2018 הוא 2.1042
29/11/2018 2.0913 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 29/11/2018 הוא 2.0913
30/11/2018 2.1003 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 30/11/2018 הוא 2.1003
מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 12/2018 מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 10/2018

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.