אתר המידע של CAP

שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש מרץ 2018 (03/2018)

לשימושכם, שערי הפלורין האנטילים ההולנדיים במרץ 2018 (03/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/03/2018 1.9423 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 01/03/2018 הוא 1.9423
02/03/2018 1.9307 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 02/03/2018 הוא 1.9307
03/03/2018 1.9307 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 03/03/2018 הוא 1.9307
04/03/2018 1.9278 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 04/03/2018 הוא 1.9278
05/03/2018 1.9422 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 05/03/2018 הוא 1.9422
06/03/2018 1.9414 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 06/03/2018 הוא 1.9414
07/03/2018 1.9376 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 07/03/2018 הוא 1.9376
08/03/2018 1.9419 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 08/03/2018 הוא 1.9419
09/03/2018 1.9313 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 09/03/2018 הוא 1.9313
10/03/2018 1.9313 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 10/03/2018 הוא 1.9313
11/03/2018 1.9313 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 11/03/2018 הוא 1.9313
12/03/2018 1.932 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 12/03/2018 הוא 1.932
13/03/2018 1.9241 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 13/03/2018 הוא 1.9241
14/03/2018 1.9275 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 14/03/2018 הוא 1.9275
15/03/2018 1.9371 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 15/03/2018 הוא 1.9371
16/03/2018 1.9395 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 16/03/2018 הוא 1.9395
17/03/2018 1.9395 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 17/03/2018 הוא 1.9395
18/03/2018 1.939 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 18/03/2018 הוא 1.939
19/03/2018 1.949 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 19/03/2018 הוא 1.949
20/03/2018 1.9502 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 20/03/2018 הוא 1.9502
21/03/2018 1.9466 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 21/03/2018 הוא 1.9466
22/03/2018 1.9539 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 22/03/2018 הוא 1.9539
23/03/2018 1.9548 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 23/03/2018 הוא 1.9548
24/03/2018 1.9548 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 24/03/2018 הוא 1.9548
25/03/2018 1.9563 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 25/03/2018 הוא 1.9563
26/03/2018 1.9621 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 26/03/2018 הוא 1.9621
27/03/2018 1.9566 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 27/03/2018 הוא 1.9566
28/03/2018 1.9671 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 28/03/2018 הוא 1.9671
29/03/2018 1.9675 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 29/03/2018 הוא 1.9675
30/03/2018 1.9588 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 30/03/2018 הוא 1.9588
31/03/2018 1.9588 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 31/03/2018 הוא 1.9588
מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 04/2018 מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 02/2018

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.