אתר המידע של CAP

שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש ינואר 2018 (01/2018)

לשימושכם, שערי הפלורין האנטילים ההולנדיים בינואר 2018 (01/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2018 1.9477 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 01/01/2018 הוא 1.9477
02/01/2018 1.9368 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 02/01/2018 הוא 1.9368
03/01/2018 1.9367 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 03/01/2018 הוא 1.9367
04/01/2018 1.9339 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 04/01/2018 הוא 1.9339
05/01/2018 1.9255 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 05/01/2018 הוא 1.9255
06/01/2018 1.9255 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 06/01/2018 הוא 1.9255
07/01/2018 1.9249 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 07/01/2018 הוא 1.9249
08/01/2018 1.9351 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 08/01/2018 הוא 1.9351
09/01/2018 1.9333 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 09/01/2018 הוא 1.9333
10/01/2018 1.9226 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 10/01/2018 הוא 1.9226
11/01/2018 1.9178 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 11/01/2018 הוא 1.9178
12/01/2018 1.904 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 12/01/2018 הוא 1.904
13/01/2018 1.904 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 13/01/2018 הוא 1.904
14/01/2018 1.9049 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 14/01/2018 הוא 1.9049
15/01/2018 1.9082 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 15/01/2018 הוא 1.9082
16/01/2018 1.9249 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 16/01/2018 הוא 1.9249
17/01/2018 1.9288 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 17/01/2018 הוא 1.9288
18/01/2018 1.9181 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 18/01/2018 הוא 1.9181
19/01/2018 1.9165 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 19/01/2018 הוא 1.9165
20/01/2018 1.9165 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 20/01/2018 הוא 1.9165
21/01/2018 1.9182 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 21/01/2018 הוא 1.9182
22/01/2018 1.9162 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 22/01/2018 הוא 1.9162
23/01/2018 1.9126 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 23/01/2018 הוא 1.9126
24/01/2018 1.9139 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 24/01/2018 הוא 1.9139
25/01/2018 1.9045 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 25/01/2018 הוא 1.9045
26/01/2018 1.9022 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 26/01/2018 הוא 1.9022
27/01/2018 1.9022 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 27/01/2018 הוא 1.9022
28/01/2018 1.9032 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 28/01/2018 הוא 1.9032
29/01/2018 1.9071 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 29/01/2018 הוא 1.9071
30/01/2018 1.9178 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 30/01/2018 הוא 1.9178
31/01/2018 1.9186 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 31/01/2018 הוא 1.9186
מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 02/2018 מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 12/2017

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.