אתר המידע של CAP

שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש נובמבר 2017 (11/2017)

לשימושכם, שערי הפלורין האנטילים ההולנדיים בנובמבר 2017 (11/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/11/2017 1.9692 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 01/11/2017 הוא 1.9692
02/11/2017 1.9687 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 02/11/2017 הוא 1.9687
03/11/2017 1.9701 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 03/11/2017 הוא 1.9701
04/11/2017 1.9701 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 04/11/2017 הוא 1.9701
05/11/2017 1.9697 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 05/11/2017 הוא 1.9697
06/11/2017 1.9679 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 06/11/2017 הוא 1.9679
07/11/2017 1.9737 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 07/11/2017 הוא 1.9737
08/11/2017 1.9697 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 08/11/2017 הוא 1.9697
09/11/2017 1.9786 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 09/11/2017 הוא 1.9786
10/11/2017 1.9912 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 10/11/2017 הוא 1.9912
11/11/2017 1.9912 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 11/11/2017 הוא 1.9912
12/11/2017 1.9902 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 12/11/2017 הוא 1.9902
13/11/2017 1.9889 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 13/11/2017 הוא 1.9889
14/11/2017 1.9845 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 14/11/2017 הוא 1.9845
15/11/2017 1.9808 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 15/11/2017 הוא 1.9808
16/11/2017 1.9732 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 16/11/2017 הוא 1.9732
17/11/2017 1.9727 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 17/11/2017 הוא 1.9727
18/11/2017 1.9714 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 18/11/2017 הוא 1.9714
19/11/2017 1.9732 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 19/11/2017 הוא 1.9732
20/11/2017 1.9739 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 20/11/2017 הוא 1.9739
21/11/2017 1.9734 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 21/11/2017 הוא 1.9734
22/11/2017 1.9722 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 22/11/2017 הוא 1.9722
23/11/2017 1.9741 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 23/11/2017 הוא 1.9741
24/11/2017 1.9657 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 24/11/2017 הוא 1.9657
25/11/2017 1.9657 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 25/11/2017 הוא 1.9657
26/11/2017 1.966 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 26/11/2017 הוא 1.966
27/11/2017 1.9656 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 27/11/2017 הוא 1.9656
28/11/2017 1.9683 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 28/11/2017 הוא 1.9683
29/11/2017 1.9661 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 29/11/2017 הוא 1.9661
30/11/2017 1.9603 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 30/11/2017 הוא 1.9603
מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 12/2017 מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 10/2017

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.