אתר המידע של CAP

שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש מרץ 2017 (03/2017)

לשימושכם, שערי הפלורין האנטילים ההולנדיים במרץ 2017 (03/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/03/2017 2.0539 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 01/03/2017 הוא 2.0539
02/03/2017 2.0739 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 02/03/2017 הוא 2.0739
03/03/2017 2.0741 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 03/03/2017 הוא 2.0741
04/03/2017 2.0741 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 04/03/2017 הוא 2.0741
05/03/2017 2.0771 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 05/03/2017 הוא 2.0771
06/03/2017 2.0642 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 06/03/2017 הוא 2.0642
07/03/2017 2.0633 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 07/03/2017 הוא 2.0633
08/03/2017 2.071 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 08/03/2017 הוא 2.071
09/03/2017 2.0679 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 09/03/2017 הוא 2.0679
10/03/2017 2.0489 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 10/03/2017 הוא 2.0489
11/03/2017 2.0489 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 11/03/2017 הוא 2.0489
12/03/2017 2.0485 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 12/03/2017 הוא 2.0485
13/03/2017 2.0464 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 13/03/2017 הוא 2.0464
14/03/2017 2.0594 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 14/03/2017 הוא 2.0594
15/03/2017 2.024 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 15/03/2017 הוא 2.024
16/03/2017 2.0241 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 16/03/2017 הוא 2.0241
17/03/2017 2.0402 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 17/03/2017 הוא 2.0402
18/03/2017 2.0402 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 18/03/2017 הוא 2.0402
19/03/2017 2.0402 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 19/03/2017 הוא 2.0402
20/03/2017 2.0323 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 20/03/2017 הוא 2.0323
21/03/2017 2.0373 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 21/03/2017 הוא 2.0373
22/03/2017 2.0324 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 22/03/2017 הוא 2.0324
23/03/2017 2.0357 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 23/03/2017 הוא 2.0357
24/03/2017 2.0446 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 24/03/2017 הוא 2.0446
25/03/2017 2.041 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 25/03/2017 הוא 2.041
26/03/2017 2.0441 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 26/03/2017 הוא 2.0441
27/03/2017 2.0152 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 27/03/2017 הוא 2.0152
28/03/2017 2.0166 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 28/03/2017 הוא 2.0166
29/03/2017 2.0173 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 29/03/2017 הוא 2.0173
30/03/2017 2.0263 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 30/03/2017 הוא 2.0263
31/03/2017 2.0249 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 31/03/2017 הוא 2.0249
מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 04/2017 מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 02/2017

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.