אתר המידע של CAP

שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש נובמבר 2016 (11/2016)

לשימושכם, שערי הפלורין האנטילים ההולנדיים בנובמבר 2016 (11/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/11/2016 2.15 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 01/11/2016 הוא 2.15
02/11/2016 2.1526 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 02/11/2016 הוא 2.1526
03/11/2016 2.1524 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 03/11/2016 הוא 2.1524
04/11/2016 2.1398 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 04/11/2016 הוא 2.1398
05/11/2016 2.1398 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 05/11/2016 הוא 2.1398
06/11/2016 2.1485 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 06/11/2016 הוא 2.1485
07/11/2016 2.151 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 07/11/2016 הוא 2.151
08/11/2016 2.1451 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 08/11/2016 הוא 2.1451
09/11/2016 2.1586 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 09/11/2016 הוא 2.1586
10/11/2016 2.1699 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 10/11/2016 הוא 2.1699
11/11/2016 2.1657 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 11/11/2016 הוא 2.1657
12/11/2016 2.1657 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 12/11/2016 הוא 2.1657
13/11/2016 2.1656 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 13/11/2016 הוא 2.1656
14/11/2016 2.1773 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 14/11/2016 הוא 2.1773
15/11/2016 2.1677 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 15/11/2016 הוא 2.1677
16/11/2016 2.1743 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 16/11/2016 הוא 2.1743
17/11/2016 2.1838 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 17/11/2016 הוא 2.1838
18/11/2016 2.1915 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 18/11/2016 הוא 2.1915
19/11/2016 2.1915 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 19/11/2016 הוא 2.1915
20/11/2016 2.191 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 20/11/2016 הוא 2.191
21/11/2016 2.1827 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 21/11/2016 הוא 2.1827
22/11/2016 2.1843 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 22/11/2016 הוא 2.1843
23/11/2016 2.1816 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 23/11/2016 הוא 2.1816
24/11/2016 2.1836 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 24/11/2016 הוא 2.1836
25/11/2016 2.1848 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 25/11/2016 הוא 2.1848
26/11/2016 2.1848 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 26/11/2016 הוא 2.1848
27/11/2016 2.1835 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 27/11/2016 הוא 2.1835
28/11/2016 2.1731 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 28/11/2016 הוא 2.1731
29/11/2016 2.1655 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 29/11/2016 הוא 2.1655
30/11/2016 2.1677 שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 30/11/2016 הוא 2.1677
מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 12/2016 מעבר לשער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש 10/2016

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.